Real-CRM

De CRM aanvulling voor Exact Synergy

Iron Man methode

Met Real-CRM is het in Exact Synergy mogelijk om te werken met Target Account Selling volgens de Iron Man-methodiek. De Opportunity scorecard functionaliteit die hieraan ten grondslag ligt is dan integraal onderdeel van het sales proces. Hiermee heeft de perfect oplossing in handen voor het binnenhalen van complexe en grote opdrachten.

Bij iedere werkstroom in het sales proces de volgende knop ‘Opportunity Scorecard’ zichtbaar.  Door hierop te klikken wordt de scorecard geopend. Uw verkooptraject wordt consistent en transparant aangepakt.  De Iron Man methode geeft handvatten om verkooptrajecten gestructureerd aan te vliegen. Real-CRM bevat deze structuur en zorgt er daardoor voor dat verkoopmedewerkers, verkoopafdelingen en gerelateerde afdelingen één taal spreken richting de klant.

Met Real-CRM worden verkooptrajecten consistent en transparant aangepakt. Dit zorgt voor groei en minder verloren verkooptrajecten. De Iron Man methode zorgt ervoor dat u signaleert in welke fase de kopende partij zit en daarop in kunt spelen. Hiermee zorgt u voor aansluiting bij de klant.

Per fase zijn er een aantal vragen die beantwoord moeten worden. Dit zorgt voor een kwalificatie per fase. Als de kwalificatie voldoende is, dan kan het verkooptraject worden doorgezet naar de volgende fase. De kwalificatie is in Real-CRM eenvoudig te doorlopen.

Wat is de kracht:

 • Er wordt niet op alles ingezet, maar alleen op de onderzochte doelen. Hierdoor vermindert het aantal ongewenste (pre)sales trajecten.
 • Deze efficiënte werkwijze garandeert een hoog winpercentage.
 • De accountmanagers leren te werken met concrete methodieken om opportunity’s om te zetten naar klanten voor de lange termijn.
 • Continu praktijkgerichte acties bedenken en uitvoeren.

 

Voordelen

 • Verkooptrajecten gestructureerd aanvliegen;
 • Één taal spreken richting de klant;
 • Minder verloren verkooptrajecten;
 • Altijd inzichtelijk in welke fase de verkopende partij zit;
 • Verkoopcycli verkort ingrijpend;
 • (Pre)sales kosten dalen én;
 • Omzet voorspelbaarheid verbetert.