Doorstroom personeel

Wat kan automatiseren betekenen?

Doorstroom

Hoe verloopt de doorstroom in uw organisatie? Om te weten of uw werknemers over de benodigde vaardigheden beschikken, of wellicht training nodig hebben, wilt u inzicht in hun huidige competenties.

Opleiding, coaching of training kan bijdragen aan het optimaal presteren van uw medewerkers. Met Real-HRM kunt u gestructureerd opleidingen aanbieden die het werk verder professionaliseren. Deze aanpak voor persoonlijke ontwikkeling helpt u uw personeel te behouden en maakt u een aantrekkelijke werkgever voor toekomstige werknemers.

Voordelen

  • Inzicht in de status van de beoordelings- en functioneringsgesprekken;
  • Registreer opleidingen, certificaten en diploma's;
  • Real-HRM start automatische vervolgstappen aan de hand van beoordeling;
  • Automatisch wordt bij verlenging het arbeidscontract aangepast.

Inzicht in de status van de beoordelings- en functioneringsgesprekken

Aan het begin van het jaar of zodra een nieuwe medewerker in dienst komt, kunnen in Real-HRM de beoordelingscriteria worden vastgelegd. Er komt een beoordelingsformulier in Real-HRM die de manager kan raadplegen, bewerken en bevestigen. De medewerker zelf kan deze ook raadplegen en bevestigen.

Registreer opleidingen, certificaten en diploma's

Certificaten en diploma’s kunt u vastleggen in het personeelsdossier van uw medewerkers in Real-HRM. 

Real-HRM start automatische vervolgstappen aan de hand van beoordeling

De ontwikkelingen van een medewerker worden bijgehouden in Real-HRM. Real-HRM kiest zelf de volgende stap in de beoordelingscyclus. In het geval van een goede voortgang is dat bijvoorbeeld een beoordelingsgesprek aan het einde van het jaar. Automatisch wordt bij verlenging het arbeidscontract aangepast. Zodra de medewerker onvoldoende voortgang boekt, kan dit worden aangegeven in Real-HRM, waarna een verbetertraject wordt opgestart. Er wordt dan automatisch een verbeterplan gegenereerd.

Automatisch wordt bij verlenging het arbeidscontract aangepast

Op de ingangsdatum van het nieuwe contract wordt 'de medewerkerskaart' automatisch bijgewerkt met de gewijzigde gegevens en wordt de nieuwe arbeidsovereenkomst aangemaakt.

Meer informatie?

Wilt u aan de slag met uw instroomproces in Exact Synergy met Real-HRM? Neem contact met ons op. Wij laten u graag zien hoe u uw HR processen met Real-HRM kunt automatiseren.