Real-VCA

Veiligheid geborgd in het systeem.

Real-VCA

Real-VCA is ontwikkeld voor het ondersteunen van de VCA processen bij organisaties. De afkorting VCA staat voor 'Veiligheid Checklist Aannemers' en wordt in verschillende sectoren gebruikt o.a. in de bouw en de petrochemie.

VGM-beheersysteem

Eén van de eerste stappen binnen VCA is het opstellen van actiepunten om uw VGM-beheersysteem te ontwikkelen of te verbeteren. VGM staat voor ' Veiligheid, Gezondheid, Milieu'. U stelt hier eerst vast wat uw startpunt is. Voldoet uw organisatie misschien nu al aan sommige eisen voor het VGM-beheersysteem? En aan welke onderdelen moet nog worden gewerkt. In Real-VCA wordt deze actielijst vastgelegd.

Centrale registratie

Bovendien zorgt Real-VCA ervoor dat medewerkers automatisch een verzoek krijgen wanneer zij een check moeten doen. Daarnaast vindt u alle informatie rondom VCA op een centrale plaats terug. Alle data in één systeem, altijd en overal tot uw beschikking. Een overzichtelijk systeem dat eenvoudig aangepast en uitgebreid kan worden om zo ook aan uw toekomstige wensen en eisen te voldoen. 

Voordelen

  • VGM Startwerkvergadering;
  • VGM instructie;
  • Werkplekinspectie;
  • Trainingen en opleidingen vastgelegd;
  • Registratie Persoonlijke Beschermingsmiddelen;
  • Automatische signaleringen;
  • Registratie incidenten;
  • Toolboxmeeting;
  • Heldere rapportages.

Lees in de PDF meer over alle VCA zaken die worden geregeld in Real-VCA.

Factsheet Real-VCA

"Als moderne organisatie moet je meegaan met de tijd. Intern ligt onze expertise bij bouw en niet bij automatisering. "

Erna Roberst | HR adviseur | Aannemingsbedrijf Draisma