Watchdog

Continue kwaliteitscontrole

Continue kwaliteitscontrole

Gepubliceerd op 18 februari 2019

Met Watchdog kunnen we continu monitoren hoe onze Real-software bij u als klant functioneert. Problemen worden door het systeem gesignaleerd voordat u er echt last van heeft.

Ook beveiligt Wachtdog de software tegen bepaalde fouten waardoor de software niet goed functioneert of eventueel zou stoppen met functioneren. Watchdog registreert periodiek en verstuurt informatie. Als er bepaalde signalen niet worden opgevangen zorgt Wachtdog voor een juiste handeling, reboot of herstart van het proces.

Alle signalen worden geregistreerd en zo kan proactief worden gekeken naar software verbeteringen binnen onze Real-producten. 

Gecodeerde communicatie

De communicatie vindt plaats via het HTTP protocol. Als extra ligt hier wel een SSL verbinding overheen, zodat de communicatie gecodeerd gebeurt.

Dataverwerking

Er worden geen persoonsgegevens via WatchDog verstuurd. De data die getoond wordt, is uitsluitend van technische aard. Functionele fouten worden enkel gelogd onder de noemer: ‘Validatie Fout’. Functionele details van deze foutmelding zelf worden niet gecommuniceerd. Wel bevat een fout melding gegevens van technische aard zoals: Waar is de fout precies ontstaan en met welk proces was het systeem bezig. Deze gegevens helpen ons om de fout sneller op te sporen en op te lossen.

Veilig foutmeldingen doorgeven

WatchDog neemt contact op met onze server. Er is geen communicatie terug. Systemen worden zo ook nergens aan blootgesteld. WatchDog neemt contact op, op het moment dat deze een foutmelding te verwerken krijgt. En één keer per uur wordt geconstateerd: ‘ik draai nog’. Met dit laatste kan Activium vroegtijdig detecteren of de workflow engine eruit ligt, en of er actie moet worden ondernomen.

Signalen; Loop, QueueMonitor, MsmqMonitor, Error en Heartbeath.

 • Loop wordt gebruikt wanneer het systeem detecteert bezig te zijn met steeds dezelfde entiteit. Op dit ogenblik ligt de waarde op 10x dezelfde entiteit per 2 minuten;
 • Queue en msmq monitor. Zowel de interne wachtrij als de MSMQ berichtenbus worden gemonitord. Als hierin gedurende 5 minuten enkel dezelfde of oplopende waardes worden gedetecteerd dan wordt er een melding aangemaakt;
 • Error, deze treedt op als er bijvoorbeeld een entiteit niet mag worden aangemaakt bij een relatie om wat voor reden dan ook. Of SQL is niet benaderbaar etc. Validatie meldingen worden enkel gelogd dat het om een validatie fout gaat. Dit omwille van GDPR. Er kunnen gevoelige data anders in de melding zitten;
 • Hier is een HeartBeath aan toegevoegd, welke één keer per uur aangeeft dat het systeem draait. Bij ontbreken hiervan weten wij dat de services uit is, en dat er actie moet worden ondernomen.


Welke informatie wordt er ingezien

 • ID en Created, het id van de melding (opvolgend) en wanneer deze is aangemaakt;
 • LicenseId, is het account nummer van Exact van een relatie. Op basis hiervan kan er worden geïdentificeerd om welke relatie het gaat;
 • Host, om welke installatie gaat het. Test omgeving, of live. Dit is het adres van Synergy;
 • VersionInfo, welke Workflow Engine versie heeft deze fout gegenereerd;
 • ProcessName, Als er een fout gebeurd tijdens een proces, dan wordt deze meegegeven;
 • Message, het bijbehorende bericht. Bijvoorbeeld: ‘Task in queue increasing. Total 57 task;
 • StackTrace, als het gaat om een Error dan wordt er ook een stacktrace meegeleverd. Op basis hiervan kan de ontwikkeling sneller zien waar het misgaat.

Watchdog kan als monitortool worden geïnstalleerd op de nieuwste releases van Real-HRM en Real-CRM. Vragen, bel gerust met 088 87 87 000.

Delen: