5 redenen voor een CRM scan

Gepubliceerd op 5 mei 2017

De CRM scan van Activium legt de basis voor een succesvolle implementatie van CRM-visie, -strategie, -methode en -systeem. Gezamenlijk wordt vervolgens de CRM-visie, ambitie, doelen bepaald en de roadmap opgesteld. De uitkomst is dat de organisatie de meerwaarde van CRM begrijpt en hiernaar gaat handelen met als resultaat een hoger rendement op alle commerciële processen. 

Wat zijn de 5 belangrijkste redenen voor de Activium CRM scan? 

1 Klanten vertrekken

Wat speelt er? Er worden signalen opgevangen dat klanten of prospects voor concurrenten kiezen maar het is niet concreet wat de reden hiervan is.

2. Opdrachten worden niet afgesloten

Wat speelt er? Het idee te hebben dat het binnen halen van grotere opdrachten (te) lang duurt maar niet op elk gewenst moment kunnen achterhalen wat daarvan de reden is geweest of hoe lang het binnen halen van de opdracht werkelijk heeft geduurd.

3. Geen inzicht

Wat speelt er? Het gevoel te hebben een te laag rendement uit de totale verkooporganisatie te halen en dit niet op elk gewenst moment kunnen onderbouwen met de juiste cijfers.

4. Pijplijn niet in beeld

Wat speelt er? Het gevoel onvoldoende grip te hebben op de verkooppijplijn en dit niet op elk gewenst moment kunnen uitdrukken in kengetallen.

5. Geen strategie

Wat speelt er? De huidige gebruikte CRM-oplossing voldoet niet aan de verwachting en wordt onvoldoende gebruikt door de verkooporganisatie.

CRM scan aanvragen

Delen: