Twee keer per week cao-updates!

Gepubliceerd op 26 oktober 2017

Bij de start van elk nieuw jaar maken Pensioenfondsen de wijzigingen bekend, die zullen gaan gelden voor het aankomende jaar. Zodra deze wijzigingen zijn gepubliceerd, zorgt Exact ervoor dat de pensioencomponenten van de cao’s die zij ondersteunen, hierop zijn aangepast.

Net als vorig jaar, worden dit jaar weer twee keer per week bijgewerkte cao’s beschikbaar gesteld. De angepaste cao componenten leveren we uit op woensdag en vrijdag.

Update schema 2018

In onderstaande tabel kunt u zien om welke data het gaat. Het reguliere, maandelijkse service pack (geel gearceerd), staat gepland op 2 januari 2017. De tussentijdse cao-updates zijn in het groen aangegeven.

Om te zien welke cao’s op welke dag beschikbaar zijn gekomen, kunt u het Exact blog in de gaten houden.

Let op: in sommige gevallen kan het voorkomen dat een cao beschikbaar komt op een andere dag dan de woensdag en vrijdag. Voor de exacte beschikbaarheidsdatum kunt u dit blog in de gaten houden. Hier wordt een bericht geplaatst zodra er nieuwe cao’s beschikbaar zijn gekomen. De genoemde data in dit bericht zijn geplande data. Deze kunnen nog wijzigen. 

 

Delen: