Orbis TaskCentre

TaskCentre koppelt op een eenvoudige wijze mensen, systemen en informatiestromen aan elkaar door processen te automatiseren, systemen te integreren en informatie te distribueren.

Hierdoor is het mogelijk om uw bestaande applicaties zo ver te automatiseren dat zelfs menselijk handelen overbodig wordt. Of het nu uw ERP, CRM, HRM of een willekeurige andere applicatie is, met deze software stemt u deze applicaties volledig af op uw eigen organisatie en bedrijfsprocessen.

Juistheid, volledigheid en tijdigheid van de invoer

Met behulp van Orbis TaskCentre wordt de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de invoer of een proces gecontroleerd en continu bewaakt. Zo kan het bijvoorbeeld controleren of een medewerker alle velden correct en volledig heeft ingevoerd (het stoppen van "garbage in"), maar ook of een proces tijdig en volgens afspraak verloopt. Deze software controleert en bewaakt alles wat ú belangrijk vindt en dat altijd op het juiste moment!

Orbis ebook - RPA Platform 200+ voorbeelden voor gebruik binnen uw bedrijf

Voordelen

  • Alle rapportages worden door Orbis TaskCentre automatisch gegenereerd;
  • U wordt automatisch geïnformeerd wordt wanneer een proces aandacht nodig heeft;
  • Veel terugkerende communicaties worden door Orbis TaskCentre overgenomen;
  • Integratie met externe systemen.