Real-HRM

De HRM aanvulling voor Exact Synergy

Real-HRM 3.2 is beschikbaar

Gepubliceerd op 7 augustus 2018

1. Duidelijk overzicht

Duidelijk overzicht van personeel dat onder de Real-HRM licentie valt.

Onder de Real-Activium module wordt vanaf versie 3.2 een lijst getoond met alle medewerkers die vallen onder de Real-HRM licentie. Ook worden er aantallen getoond van de verschillende type medewerkers binnen de organisatie. Met dit overzicht is het snel duidelijk wie er onder de licentie vallen maar daar bijvoorbeeld niet horen.

2. HTML in Secties

In secties is het nu mogelijk om HTML te tonen. 

Vanaf versie 3.2 is mogelijk om te werken met HTML-tags binnen secties. Zo kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen worden getoond maar ook kleuren kunnen toegevoegd worden wanneer dit gewenst is.

3. Sorteren in Secties

Ook is het mogelijk om binnen secties te sorteren.

Dit kan aan en uitgezet worden binnen de gegevensselecties. Staat dit aan dan wordt het mogelijk om te sorteren per kolom.

4. Totaalrij tonen met waarden

In secties is het nu mogelijk om een totaalrij te tonen en andere waarden zoals bijvoorbeeld het gemiddelde. 

Naast de sortering kan vanaf versie 3.2 ook gekozen worden om een totaalrij toe te voegen aan een sectie. Dit kan alleen op basis van kolommen met getallen. Naast het totaal kan ook gekozen worden om een gemiddelde te tonen of bijv. de maximum waarde in de tabel.

5. In verzoeken specifieke gegevens tonen

In verzoeken is het nu mogelijk om op basis van een query en parameter gegevens te tonen in een vrij veld. 

Vanaf versie 3.2 is het mogelijk om parameters te gebruiken in vrije tekstvelden. Zo kan een default value worden gecreëerd die zich aanpast aan de situatie (query).

Delen: