Werknemers hebben recht op verschillende soorten verlof. Welke soorten verlof er zijn vindt u op de website www.verlofregelaar.nl.

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft de verlofregelaar gelanceerd. Dit is een website waarmee iemand eenvoudig kan zien wanneer iemand recht hebt op verlof en waar iemand precies moet zijn voor de aanvraag.