Het gaat daarbij om gevallen waarbij u die andere partij de opdracht geeft persoonsgegevens waarvoor u zelf verantwoordelijk bent, te verwerken. Met andere woorden: u bepaalt wat er moet gebeuren met de gegevens en hoe. Bijvoorbeeld het laten uitvoeren van uw personeels- en salarisadministratie of wanneer u software gebruikt waarbij persoonsgegevens in een cloud worden opgeslagen.

Als u als verwerkingsverantwoordelijke aan een andere partij persoonsgegevens verstrekt zodat die andere partij een product of een dienst kan leveren aan een betrokkene, dan is die andere partij zelf verwerkingsverantwoordelijke. De leverancier van het product of de dienst stelt zelf namelijk het doel en de middelen vast voor de verwerking van de persoonsgegevens die hij ontvangt van de opdrachtgever voor het leveren van een product of een dienst aan betrokkene. In dat geval bent u beide verwerkingsverantwoordelijke.

Activium als verwerker

Ook Activium wordt onder de AVG aangemerkt als Verwerker, omdat wij remote support verlenen aan onze klanten en hierdoor inzage kunnen krijgen in persoonsgegevens zoals namen en zakelijke e-mailadressen. 

Voor onze relaties met een lopende onderhoudsovereenkomst betekent dit, dat ook zij verplicht zijn deze overeenkomst af te sluiten, omdat zij onder de AVG-regelgeving worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke.

Vanuit Activium is inmiddels al een mail naar alle relaties verzonden. Heeft u deze e-mail niet ontvangen? Vraag dan hier uw verwerkersovereenkomst direct aan en retourneer deze voor 25 mei 2018.