Projectmanagement

Bij complexe trajecten is een projectaanpak in teamverband onmisbaar. De ervaring leert dat een goede projectmatige aanpak de kans op een succesvolle implementatie verhoogt. Tegelijkertijd geeft het de mogelijkheid om op specifieke vraagstukken, de experts in te zetten.

Projectmanagement

Activium werkt continu aan de verbetering van haar dienstverlening en hecht waarde aan een professionele uitvoering van haar projecten. Om dit te borgen wordt gebruik gemaakt van de SCRUM-methodiek in combinatie met de Microsoft applicatie DevOps. De kracht van SCRUM is dat de key users van de klant samen met de consultants van Activium het project uitvoeren. DevOPs maakt daarbij de voortgang voor alle teamleden inzichtelijk.

SCRUM

Scrum is een agile werkwijze die je wendbaarheid vergroot en het mogelijk maakt om zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van je doelgroep en eindgebruiker. Waar bij een traditionele aanpak veel tijd zit in de voorbereiding en het schrijven van plannen, zorg je met Scrum dat je zo snel mogelijk waarde toevoegt voor de klant.

In Scrum werk je met een zelforganiserend en multidisciplinair ontwikkelteam in korte cycli aan concrete tussenproducten. Deze korte cycli noemen we sprints. Iedere sprint bestaat uit een aantal vaste bijeenkomsten die het proces structuur geven. Daarnaast werk je in vaste rollen zoals productowner, scrum master, lead consultant, consultant(s), key-user(s) en tester(s).

DevOps

DevOps, een combinatie van ontwikkeling (Dev) en bedrijfsactiviteiten (Ops), is de samenstelling van mensen, processen en technologie om doorlopend waarde aan klanten te bieden. De onderwerpen vanuit de SCRUM methodiek worden in DevOps geregistreerd en verder onderverdeeld. Vervolgens worden er activiteiten en bijbehorende taken aan gehangen. In de opeenvolgende sprints worden de activiteiten en taken gestructureerd en prioriteit aangegeven. Door voortschrijdend inzicht worden alle wensen van de klant meegenomen. Klik hier voor meer informatie over DevOps.

Activium begeleidt jouw medewerkers in het gebruik van de SCRUM-methode en DevOps.

Engage Process

Om bedrijfsprocessen in kaart te brengen, te analyseren en te verbeteren, maken we gebruik van Engage Process. Dit is een slim en praktisch hulpmiddel voor het beter begrijpen, verbeteren en delen van processen. Activium heeft het hulpmiddel Engage omarmt. En we onderscheiden ons hiermee van anderen. Met Engage lukt het iedere keer weer om alle betrokken medewerkers bij de verandering te betrekken. Zo ontstaat er meer begrip, bedenken we als team wat de beste manier is om het proces te verbeteren. Het is erg belangrijk mensen te betrekken en een gezamenlijk doel te bepalen.

Ben je op zoek naar...

  • meer controle over bedrijfsprocessen

  • overzicht houden over data en bedrijfssystemen

  • automatisering inzetten om bedrijfsdoelen te halen

  • een betrouwbare partner die helpt met persoonlijk advies en implementatie?