Algemene voorwaarden

Goede afspraken zijn belangrijk.

Voorwaarden

Voor iedereen die wil weten van de hoed en de rand zijn algemene voorwaarden van Activium opgesteld.

Als bijzondere maatregel voor u als klant, is Activium aangesloten bij ICTWaarborg. Brancheorganisatie ICTWaarborg is dé belangenbehartiger voor de ICT-branche en biedt meer duidelijkheid en zekerheid voor klanten in de ICT.

Voorwaarden Activium B.V. versie 2018-11