TVM (Trigger and Validation Manager)

Levert extra tooling op de database van Exact Synergy

Met TVM van Eddon ben je in staat om extra controles en validaties uit te voeren op alle gegevens in Exact Synergy Enterprise. Door het instellen van triggers kunnen acties gevalideerd worden. Deze acties vinden op het moment zelf plaats en niet achteraf. Je bepaalt zelf wanneer de controle wordt uitgevoerd en je kunt elke entiteit binnen Exact Synergy Enterprise controleren. Op het moment dat een zelf te definiëren ‘gebeurtenis’ (de trigger) zich voor doet, wordt de actie uitgevoerd.

Een trigger kan bijvoorbeeld zijn:

-Het aanmaken, wijzigen of verwijderen van een entiteit.
-Het invoeren, wijzigen of verwijderen van een specifiek veld op een entiteit.
-Een specifiek veld heeft of krijgt een bepaalde waarde.
-Een periodieke evaluatie met behulp van een achtergrondproces ter controle op statuswijziging, bereiken einddatum, aantal dagen overdue etc.

Je kunt de volgende acties automatisch laten uitvoeren

-Het geven van een specifieke melding aan gebruiker bij invoer van data op alle entiteiten.
-Het aanpassen van een of meerdere velden in Exact Synergy Enterprise.
-Het aanmaken of importeren van nieuwe entiteiten bijvoorbeeld documenten, verzoeken, relaties, projecten, artikelen, medewerkers en Solution Builder entiteiten in Exact Synergy Enterprise.
-Het opstarten van een MS Word Merge document (in combinatie met de MS Word Merge Add-on).
-Het versturen van een email, met variabele gegevens die uit Exact Synergy Enterprise wordt samengevoegd in het email bericht.
-Het importeren van een bestand (Excel, CSV/TXT) naar een tussentabel, om vandaar uit nieuwe entiteiten aan te maken.
-Het exporteren van een bestandsbijlage uit Exact Synergy Enterprise.

Met TVM kun je voor elk specifiek veld je eigen validatieregels opstellen en de gebruiker een melding geven die is toegespitst op de situatie. Zo kun je bijvoorbeeld de juistheid en volledigheid van invoer van data controleren op de relatiekaart: ‘Het veld postcode mag niet leeg zijn’ of ‘De account manager van de crediteur moet van de afdeling Financiën zijn’. Of je kunt een melding geven aan een gebruiker dat het aantal ingevoerde uren in het verzoek meer is dan het maximaal toegestane aantal van ‘x’ uur.

Voordelen
  • Eenvoudige installatie binnen Exact Synergy Enterprise;
  • Configuratie en onderhoud volledig binnen Exact Synergy Enterprise;
  • Onbeperkt aantal events/triggers voor een vaste prijs;
  • Trigger en datamanipulatie verloopt gevalideerd via de Exact repository (dus geen SQL-database triggers die formeel niet worden ondersteund door Exact);
  • Realtime interactie in de vorm van een directe melding aan gebruiker op moment van invoer of wijzigen van data in plaats van melding achteraf;
  • Specifieke melding aan gebruiker kan zelf gedefinieerd worden in plaats van een algemene generieke melding.