Uw privacy gewaarborgd

Veiligheid voor alles

Privacy- en cookiestatement

Algemeen

Activium B.V. respecteert uw privacy en verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens op zorgvuldige wijze in overeenstemming met Europese privacy wetgeving (AVG/GDPR). Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op de websites van Activium (activium.nl, real-hrm.nl en real-crm.nl), onze dienstverlening en op het gebruik van de contactformulieren op onze websites.

Persoonsgegevens 

Activium B.V. verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, van de Wbp. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Activium B.V. gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om contact met u te zoeken nadat u een formulier heeft ingevuld;
 • Om een beoordeling te doen naar aanleiding van een sollicitatie op een vacature;
 • Het verrichten van marktonderzoek op basis van de verkregen informatie van ‘Google Analytics’.
 • Het uitvoeren van de opdracht die u aan Activium B.V. verstrekt.

Bewaartermijnen

Activium B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. De volgende bewaartermijnen worden door ons gehanteerd:

 • In het kader van het opnemen van contact worden de verstrekt persoonsgegevens via het formulier verwijderd nadat het contact heeft plaatsgevonden, tenzij behoud ervan noodzakelijk is;
 • In het kader van sollicitaties op een vacature worden de verstrekte persoonsgegevens niet langer dan twaalf maanden nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd bewaard, tenzij de persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene gedurende een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure worden bewaard;
 • In het kader van de vervulling van de opdracht 7 jaar na afsluiting en archivering van het dossier.

Beveiliging 

Beveiliging van uw persoonsgegevens is een belangrijk speerpunt binnen ons privacy beleid. Wij nemen daarom passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen diefstal, verlies of onrechtmatig gebruik. Zo worden de (persoons)gegevens tijdens verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. Wanneer u uw persoonsgegevens op het contactformulier achterlaat, dan doet u dat altijd met een beveiligd tot stand gekomen verbinding.

Recht op inzage 

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben: – aan te passen – te wissen – over te dragen aan iemand anders. Stuur uw verzoek naar info@activium.nl of per post aan Activium B.V. o.v.v. AVG, De Wel 11B, 3871 MT Hoevelaken. dan maken wij het voor u in orde.

Gebruik cookies

Wij vinden het belangrijk dat iedereen controle heeft over online privacy. Daarom willen we u graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden.

Video

YouTube video: De cookie Double Click slaat uw browsegegevens op wanneer u een YouTube-filmpje afspeelt. Deze cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie.

Chat

TidioChat: Deze cookies zorgen ervoor dat u kunt chatten met onze medewerkers. Hiervoor maken we gebruik van TidioChat. Tidiochat plaatst een cookie om te weten hoe lang u op een pagina bent en misschien wel hulp kunt gebruiken.

Website bezoek meten

Google Analytics analyseert het gebruik van de websites van Activium. Google Analytics maakt gebruik van “analytische cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om het gebruik van de website te helpen analyseren. Met deze informatie kan de Activium de kwaliteit en effectiviteit van de websites verbeteren.

Voor het gebruik van deze analytische cookies is het niet vereist om eerst de toestemming te vragen van websitebezoekers, mits Activium B.V. voldoet aan de 4 stappen zoals deze zijn opgenomen in de handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics. Activium B.V. voldoet aan bovengenoemde 4 stappen en informeert u hierover als volgt:

 1. Activium B.V. heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google;
 2. Activium B.V. heeft Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld, inhoudende dat de informatie zo veel mogelijk wordt geanonimiseerd. Het ip-adres bestaat uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. Activium B.V.heeft ervoor gekozen om het laatste octet van het ip-adres te maskeren;
 3. Activium B.V. heeft bij de standaardinstellingen van Google Analytics de optie “gegevens delen met Google” uitgezet. Dit betekent dat de verzamelde informatie niet met Google of anderen wordt gedeeld. Ook heeft de KvK Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten;
 4. Activium B.V. informeert bezoekers op haar website over het gebruik van Google Analytics.

SalesFeed: Deze cookie stelt ons in staat om informatie te verzamelen over de bezoeken aan onze website. SalesFeed kan geen mensen herkennen die een website bezoeken en levert geen persoonsgebonden data of informatie. Ook vinden geen bewerkingen plaats op basis van persoonsgebonden data. Met de SalesFeed gegevens kunnen wij de website verder ontwikkelen, verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruikers. 

Cookies blokkeren en verwijderen

Wilt u cookies van onze websites niet geplaatst hebben, dan kunt u daarvoor kiezen in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze websites. Heeft u onze cookies eerder geaccepteerd, dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u eerst onze cookies te verwijderen.

U kunt er ook voor kiezen om via uw browser het plaatsen van alle cookies te blokkeren. Blokkeert u alle cookies, dan zouden websites minder goed kunnen werken. Het is beter om alleen de ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt doen in uw browser bij de instellingen. Hiermee blokkeert u ook meteen de cookies van andere websites die u bezoekt.

Meer uitleg over cookies blokkeren door de consumentenbond

Wijzigingen voorbehouden

Activium B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan dit privacy en cookie statement. Indien er wijzigingen hebben plaatsgevonden zal de meest recente versie op de websites van Activium worden gepubliceerd.

Activium privacy en cookiestatement
Versie 1.3.