Statement met betrekking tot security en AVG

Vanaf 25 mei is de AVG/GDPR van kracht. GDPR staat voor General Data Protection Regulation (“GDPR”) en wordt in het Nederlands de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) genoemd. Uiteraard zijn we als organisatie altijd al voorzichtig met gegevens van klanten, contactpersonen en medewerkers. Door de invoering van de AVG/GDPR zijn de procedures verder aangescherpt.

Software van Exact

Activium B.V. levert software op basis van de software van Exact Group BV (Exact), daarom is ons statement ook gebaseerd op het statement van Exact. Voor het statement en de verdere uitleg van Exact, verwijzen wij naar de website van Exact

Veiligheid van informatie en privacy zijn onze belangrijkste assets. Het is in ons grootste belang dat je vertrouwen hebt in hoe wij met jouw financiële informatie en persoonsgegevens omgaan. Dat kan alleen als onze software goed en veilig werkt, onze interne processen en beleid kloppen en als onze medewerkers op de juiste manier omgaan met jouw (bedrijfs) gegevens. Hier werken we continu aan.

Gegevensverwerking

Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie die persoonsgegevens van Europese burgers verwerkt, voldoen aan de AVG/GDPR. Ook jouw organisatie zal hiermee te maken krijgen.

In een wereld waarin geldende regelgeving voortdurend aan verandering onderhevig is, streven wij er altijd naar dat onze oplossingen voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. Daarbij passen wij, indien nodig, ook onze interne procedures en de communicatie aan. Zodat we je - nu en in de toekomst - zoveel als redelijkerwijze mogelijk in lijn met de nieuwste wet- en regelgeving kunnen blijven bedienen.

Om als klant van Activium te kunnen voldoen aan de nieuwe regelgeving bieden we in de software verschillende mogelijkheden om volgens de richtlijnen met persoonsgegevens om te gaan. Daarnaast is er een tool ontwikkeld die helpt bij het voldoen aan verplichtingen rondom AVG/GDPR.

Voor meer details over hoe wij de veiligheid van informatie en privacy waarborgen, verwijzen we je naar de geldende algemene voorwaarden van Activium. Uiteraard kun je ook altijd contact met ons opnemen voor een persoonlijke toelichting op hoe we privacy en veiligheid waarborgen.

Real-HRM, Real-CRM en de overige Real-producten

Onze Real-producten zijn op de software en database van Exact Synergy gebouwd. Na analyse blijkt dat met de aanpassingen die door Exact zijn doorgevoerd, ook Real-HRM en Real-CRM u kunnen helpen bij het voldoen aan de verplichtingen rondom AVG/GDPR. Voor Real-HRM Recruitment is er een tool ontwikkeld inzake het sollicitatieproces en de AVG/GDPR.

AVG en Verwerkersovereenkomsten

Volgens de wetgeving AVG/GDPR is Activium voor vrijwel al haar klanten een verwerker. Met al onze klanten sluiten wij daarom een verwerkersovereenkomst af. Heeft u nog vragen? Mailt u dan naar info@activium.nl.