Data komt in een organisatie uit alle hoeken en gaten binnen. En vanuit buiten volgt er nog misschien nog meer data. Al die gegevens zijn prachtig. Maar het wordt pas interessant als we deze informatie omzetten naar heldere rapportages en inzichten. Deze zorgen ervoor dat we slimmer en sneller kunnen handelen op basis van actuele en accurate kennis. We noemen dat Business Intelligence (BI).

Misschien heeft u al ervaring in BI en zijn er prachtige visualisaties of dashboards beschikbaar, maar wordt de informatie door uw team volledig verkeerd geïnterpreteerd en gebruikt. Of iedereen lijkt enthousiast, maar uiteindelijk wordt het dashboard nooit gebruikt. Heeft u vooraf goed nagedacht hoe u zorgt dat het dashboard ook echt gebruikt gaat worden? Hoe cool is het als een gebruiker uw dashboard omarmt, inpast in zijn werkzaamheden en met de verkregen inzichten betere beslissingen neemt of efficiënter werkt?

Tijdens het ‘Webinar BI  Rapportagetools die werken’ legt BI specialist Erik Venema uit hoe bekende rapportagetools werken om Business Intelligence vorm te geven in uw organisatie. Daarbij gaan we ook in op interne organisatieprocessen. U kunt met de kennis en de aangereikte handvatten beter beslissen welke rapportagetools bij uw organisatie passen en hoe u BI in uw organisatie kunt toepassen met maximale meerwaarde.

Dinsdag 12 maart 2019 om 11:00 uur.

Wat wordt er besproken?

  • Wat is Business Intelligence?
  • Wat is het nadeel van Excel?
  • Drie rapportagetools die werken.
  • Wat zijn de voordelen van deze tools?

De voordelen van Business Intelligence

  • Beslissingen nemen op basis van betrouwbare en actuele informatie.
  • Belangrijkste informatie direct beschikbaar voor iedereen in de organisatie.
  • Visualiseer informatie met dashboards en scorecards.
  • Maak prestaties van de organisatie inzichtelijk.
  • Betere bedrijfsprestaties; minder kosten, meer omzet.