Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

AVG banner

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Activium houdt deze ontwikkelingen nauw in de gaten. Als de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, hebben … Lees meer